Ord, ord, ord - Words, and then some...

 

 In English below.

Hej och välkommen till min författarsida.

Här vill jag presentera mig, visa lite vad som är på gång i skei's universum. Jag tänkte tala om vem jag är. Jag är Ulf Skei, författare, poet, bildkonstnär med mera. Jag presenterar mina alster här allteftersom de föds. Under menyn 'Svenska Verk' hittar du mina böcker på svenska, och under 'Writings in English' finner du mina verk översatta till engelska. Jag utför mina egna översättningar eftersom det för mig är en del av skrivandet. Jag formulerar om, ändrar bitar, byter en sång eller ett namn här och där, eftersom jag vill att slutresultatet ska bli exakt samma känsla för en engelskspråkig läsare som för en svenskspråkig. Jag har arbetat som översättare och har en fil mag i engelsk språkhistoria. Språk och skrivande är magi.

 

Hello, and welcome to my writer's page.

I want to introduce myself here, and talk about what is happening in the Skei Universe. Firstly, who am I? I am Ulf Skei, author, poet, artist, etc. I present my publications here, as they are born. The menu 'Svenska Verk' leads to my books in Swedish, and 'Writings In English' will take you to the same works translated to English. I do my own translation work, as I see translation as part of the writing process. There is never a straight translation. Adaptation and alteration to maintain the desired feel and imaginary color will always be part of this work. I have worked at a university as a translator, and have run my own business for a while as well, and have a master's degree in English linguistics. Some of the novels I write in English and translate to Swedish. Language and writing is magic.